ترجمهٔ قدیم ترجمهٔ قدیم

ترجمهٔ قدی‪م‬

Publisher Description

کشف ثروت ترجمه‌های باستانی را با "ترجمهٔ قدیم" (ترجمهٔ قدیم) کنید. این ترجمه تاریخی به خوانندگان نگاهی به گذشته می‌اندازد و بینش‌های ارزشمندی را از تفسیرهای اولیه متون مقدس ارائه می‌دهد.

Discover the richness of ancient translations with "ترجمهٔ قدیم" (Tarjomeh-e Qadim). This historical translation offers readers a glimpse into the past, providing valuable insights into early interpretations of sacred texts.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2024
April 28
LANGUAGE
EN
English
LENGTH
2,842
Pages
PUBLISHER
Derek Ziemer
SELLER
Derek Ziemer
SIZE
3.4
MB

More Books by Derek Ziemer

The Holy Bible: King James Version The Holy Bible: King James Version
2018
中文圣经 中文圣经
2024
The Geneva Bible The Geneva Bible
2024
中文英王欽定本 中文英王欽定本
2020
KJV, Dyslexia-Friendly Bible KJV, Dyslexia-Friendly Bible
2020
CKJV - 中文英王欽定本 CKJV - 中文英王欽定本
2018