• $9.99

Publisher Description

يتحدثهذاالكتابعنالرسولمحمدعيلهالصلاةوالسلامعنشخصيتهوصفاتالرسولتعرفعليهااكثر....

النبيالأميالعربي،منبنيهاشم،ولدفيمكةبعدوفاةأبيهعبداللهبأشهرقليلة،توفيتأمهآمنةوهولايزالطفلا،كفلهجدهعبدالمطلبثمعمهأبوطالب،ورعىالغنملزمن،تزوجمنالسيدةخديجةبنتخويلدوهوفيالخامسةوالعشرينمنعمره،دعاالناسإلىالإسلامأيإلىالإيمانباللهالواحدورسوله...

كمابدأدعوتهفيمكةفاضطهدهأهلهافهاجرإلىالمدينةحيثاجتمعحولهعددمنالأنصارعام622مفأصبحتهذهالسنةبدءالتاريخالهجري،توفيبعدأنحجحجةالوداع.....

يحتويهذاالكتابعلىقصصسيدنامحمدعليهالصلاةوالسلامهاديالبشرية....

بطريقةعرضرائعةومميزة...

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2018
November 11
LANGUAGE
AR
Arabic
LENGTH
29
Pages
PUBLISHER
Iktab
SELLER
Ktab Inc
SIZE
856.3
KB

More Books by القسم العلمي لشركة التراث