۳ هشت گفتار درباره‌ی موسیقی ۳ هشت گفتار درباره‌ی موسیقی

۳ هشت گفتار درباره‌ی موسیق‪ی‬

    • $9.99
    • $9.99

Publisher Description

كتاب حاضر شامل سخنراني‌هايي از دكتر داريوش صفوت درباره فلسفه و تاريخ موسيقي است. او كه بيش از شصت سال از عمر خويش را در تحقيق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را موسيقي ممزوج ساخته، در اين كتاب همراه با معرفي الحان و برخي از استادان موسيقي ادوار مختلف تاريخ موسيقي ايران، برخي از يافته‌هاي خويش را در زمينه نگرش و عمل به موسيقي بيان مي‌كند. با مطالعه الحان و مقايسه ساختار موسيقيايي هر دوره مي‌توان به سير تحول ساختاري موسيقي ايراني تا حدي پي برد و همچنين با تعمق در آن‌ها مي‌توان آثارشان را در الحان امروزي يافت.

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2020
April 7
LANGUAGE
FA
Persian
LENGTH
260
Pages
PUBLISHER
ارس
SELLER
Vision Books Inc.
SIZE
1.1
MB

More Books by داریوش صفوت

۴ هشت گفتار درباره‌ی موسیقی ۴ هشت گفتار درباره‌ی موسیقی
2020
۱هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی ۱هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی
2020
هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی ۲ هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی ۲
2019
۵هشت گفتار درباره‌ی موسیقی ۵هشت گفتار درباره‌ی موسیقی
2020

Customers Also Bought

موسیقی ملی ایران موسیقی ملی ایران
2020
روح نغمات روح نغمات
2018
Hasht Goftar 2 Hasht Goftar 2
2014