• $2.99

Publisher Description

खांडेकरांच्याकथाकेवळनादमधुरभाषावतिचेचिमणेनृत्ययांतचअडकलेलीनाही,तरतिलाभव्यता,आर्तता,उदात्तताआणिसजीवतायांचाध्यासआहे.यासगळ्यागुणांचासंगमयासंग्रहातल्याकथांमध्येझालेलादिसतो.त्यातएकवेगळेचसजीवसौंदर्यदिसते.जीवनाचीगगनभेदीहाकऐकण्याचीआतुरताआणिमगव्यक्तकरण्याचीउत्कटतायांचासुरेखमेळयांतझालेलाआहे.जगण्याचीविविधअंगेकवेतघेऊपाहणायायाकथांचागाभाचिंतनतनआणिअंतर्दृष्टीदेणाराअसाआहे.याकथांमधूनखांडेकरांनीजुन्याचाकोरीच्यावाटामोडूननव्यावाटाशोधण्याचाप्रयत्नकेलाआहेहेस्पष्टपणेदिसूनयेते.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1944
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
137
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.5
MB

More Books by V.S. Khandekar