• $5.99

Publisher Description

भारतात१८५३मध्येपहिलीरेल्वेधावली.याशोधानेभारतीयजनजीवनाचाचेहरामोहराबदलला.यापहिल्याआगीनगाडीच्याआगमनाचीकहाणीअनेकानेकरोचकगोष्टींनीभरलेलीआहे..रेल्वेच्याविस्तारितजाळ्याबरोबरचअनुषंगिकप्रसंग,रेल्वेस्थानकाच्यानिर्मितीचाइतिहासआणित्यासंदर्भातीलछोटेउपकथानकयासर्वांचारोचक,ऐतिहासिकवृत्तान्तयापुस्तकातसमाविष्टआहे.मुंबईतलंपहिलंवाफेचंइंजिन,आगगाडीलाभुताटकीसमजणाराभोळासमाजआणित्यावेळच्यागमतीजमतींसहतत्कालीनअद्भुतवचित्ताकर्षकतपशीलवारगोष्टींमुळेत्यासोनेरीदिवसांचंचित्रचजणूडोळ्यांसमोरउभंराहातं.

GENRE
Young Adult
RELEASED
2019
November 27
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
253
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
12.2
MB