• $1.99

Publisher Description

(Odia - an Indo Aryan language of India.)
କ୍ୟାପ୍ଟିନ କୁର ଉଠିୟ ନିଜେର ତୁତୀୟ ବୀବନ ଏ . ହବ ବେରଚେଲ . ବନ୍ଧୁର କନ ଦେଖା ନାାଁ , ଜାରଣ କୁର ନିଜେର ଯାଏାଁ ଡକେ ଜର ଆର ପରେଥିବି ଡକେ ଫେେଂତଠ.
ଏକ ଘେଂଟାର ପର , କୁର ଚାନ୍ଦ ପାସ୍ରେ କରେଲ . ମର୍ଟଇାଁ ଏକ୍କା ଚିଲ, କାଣ୍ଡ ଚିଲ, ଦୁୁଃଖ ଚିଲ.
କୁର ଇଶଚପେ କରାଳ ପଡ଼ ଠେକେ ବଦଳ ଠେକେ ଉଲଟ ହୋଇ ଗଛେ ଅଟକେ ଗାଲ . କୁର ବାହାରି ଦେଖେ ତାକଳ . ଆର ଶେ ଦର୍ଜା ତା ଖୁଲେ ଦିଲ.
କେ ଛିଲଲ ଆର ଆର ହବେ ଉରେ ଗାଲ. କେ ଛିଲଲ ଆର ଆର ହବେ ଉରେ ଗାଲ କ୍ୟାଚତୂ ହାସଲ ," ଅମି ଫାବମ , ର ଇଟା ଆମର ଗଛ . ଇଟା କି ତମାର ଘର ? କୁର ଜିଗାଶ କରଲ.
ଫାବନ ମଠ ହେଲିଏ ବଲ ." ତୁମି ଇଖଣ୍ତ ଠେକେ ନ ତେତ ? "ନ" କୁର ଅକ୍ଷ ଦେଏ ଠକେ ବଲ . ଫାବନ ତାକଳ " ଓଟ ଅନେକ ଦୂରେ. ତୁମି କ୍ୟାସିକ୍ତତ୍ୱ କମନ କରେ ବଲ "

GENRE
Sci-Fi & Fantasy
RELEASED
2019
April 9
LANGUAGE
OR
Oriya
LENGTH
2
Pages
PUBLISHER
Nick Broadhurst
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
4
MB

More Books by Nick Broadhurst