‍‍ಸೆರೆಂಡಿಪಿಟ‪ಿ‬

ವೈದ್ಯಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು

Publisher Description

Serendipity – a collection of 50 serendipitous events in the history of medical sciences, written in Kannada by Dr. Kiran V.S.“ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಇಂತಹ 50 ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳ ಭಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಕಥಾನಕ! ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು!”

GENRE
History
RELEASED
2020
October 16
LANGUAGE
KN
Kannada
LENGTH
290
Pages
PUBLISHER
Self Published
SELLER
Techfiz Inc
SIZE
17.6
MB