Publisher Description

郎船安两桨,侬舸动双桡。扫黛开宫额,裁裙约楚腰。
乖期方积思,临醉欲拼娇。莫以采菱唱,欲羡秦台箫。
毛延寿画欲通神,忍为黄金不为人。
马上琵琶行万里,汉宫长有隔生春。
东有青龙西白虎,中含福皇包世度。玉壶渭水笑清潭,凿天不到牵牛处。骐驎踏云天马狞,牛山撼碎珊瑚声。

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2014
July 3
LANGUAGE
ZH
Chinese
LENGTH
88
Pages
PUBLISHER
Public Domain
SELLER
Public Domain
SIZE
440.7
KB

More Books by 李商隐