• $11.99

Publisher Description

Це видання — ваш найкращий тренер з особистісного розвитку та лідерства

Автор книжки – фахівець № 1 у світі з лідерства та менеджменту

Дотримання яких законів може перетворити людину на лідера, за яким підуть інші? Як не сплутати лідерство зі статусом, привілеями і владою?

Книга визнаного міжнародного експерта з менеджменту, лідерства та тренера з особистісного розвитку Джона Максвелла у кожній новій главі розкриє зміст чергового беззаперечного закону, формуючи простий та потужний список принципів, що допоможуть досягти успіху у будь-якій галузі. Кожен з них - це також і історія людини, яка досягла чогось, або зазнала катастрофи, не дотримавшись очевидних для лідера правил: Авраам Лінкольн, що з найбездарнішого військового командира став найбільшим реформатором Америки, брати Мак-Дональд, що не могли подолати бар’єр у 15 ресторанів, Стів Возняк, який зазнав би поразки без Стіва Джобса, тендітна мати Тереза, до якої дослухалися перші особи світу. Навіть взявши на озброєння кілька з інструментів, запропонованих автором, ви зможете досягти набагато більше.(Ce vidannja — vash najkrashhij trener z osobistіsnogo rozvitku ta lіderstva

Avtor knizhki – fahіvec' № 1 u svіtі z lіderstva ta menedzhmentu

Dotrimannja jakih zakonіv mozhe peretvoriti ljudinu na lіdera, za jakim pіdut' іnshі? Jak ne splutati lіderstvo zі statusom, privіlejami і vladoju?

Kniga viznanogo mіzhnarodnogo eksperta z menedzhmentu, lіderstva ta trenera z osobistіsnogo rozvitku Dzhona Maksvella u kozhnіj novіj glavі rozkriє zmіst chergovogo bezzaperechnogo zakonu, formujuchi prostij ta potuzhnij spisok principіv, shho dopomozhut' dosjagti uspіhu u bud'-jakіj galuzі. Kozhen z nih - ce takozh і іstorіja ljudini, jaka dosjagla chogos', abo zaznala katastrofi, ne dotrimavshis' ochevidnih dlja lіdera pravil: Avraam Lіnkol'n, shho z najbezdarnіshogo vіjs'kovogo komandira stav najbіl'shim reformatorom Ameriki, brati Mak-Donal'd, shho ne mogli podolati bar’єr u 15 restoranіv, Stіv Voznjak, jakij zaznav bi porazki bez Stіva Dzhobsa, tendіtna mati Tereza, do jakoї dosluhalisja pershі osobi svіtu. Navіt' vzjavshi na ozbroєnnja kіl'ka z іnstrumentіv, zaproponovanih avtorom, vi zmozhete dosjagti nabagato bіl'she. )

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2017
January 12
LANGUAGE
UK
Ukrainian
LENGTH
321
Pages
PUBLISHER
Glagoslav Distribution
SELLER
Directebooks Ltd
SIZE
2.1
MB