Publisher Description

Në këtë vepër janë përmbledhur shumë këshilla dhe udhëzime të mbështetura në mësimet kuranore dhe në sunetin e të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), të cilat janë pranuar shumë mirë tek lexuesit.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
October 19
LANGUAGE
SQ
Albanian
LENGTH
36
Pages
PUBLISHER
DawaTools
SELLER
DawaTools
SIZE
50.5
KB