• $8.99

Publisher Description

Nội dung gồm:
A.Giới Thiệu Chung
I. 7 công cụ thông kê Quản lý chất lượng là gi?
II. Mục đích
III. Lợi ích
IV. Triết lý
V. Nguyên tắc
B. Nội Dung 7 Công Cụ
I.Phiếu kiểm soát (Check sheets)
II.Lưu đồ (Flow charts)
III.Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)
IV.Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
V.Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
VI.Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
VII.Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
C. Ứng Dụng Vào Doanh Nghiệp
I. Tổng thể
II. Các Ví Dụ Ứng Dụng
1. Trường Hợp Nhà Máy Sản Xuất Vỏ Bọc Nhựa Cho Dây Điện
2. Xác Định Lỗi trong sản xuất

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2015
October 4
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
25
Pages
PUBLISHER
Ictroi
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
1.9
MB

More Books by ICTROI