• $2.99

Publisher Description

नॅटअर्थातबो-डिचचीहीजीवनकहाणी.लहानपणापासूनचगणितविषयाच्याआवडीमुळेत्याच्यातहार्वर्डविद्यापीठातशिकूनपदवीमिळवण्याचीइच्छारूजलेली.पणघरच्यापरिस्थितीमुळेत्यालाशाळासोडावीलागते.जहाजावरहिशेबनीसम्हणूनकामकरतानासागरीप्रवासाच्याअनुभवविश्वाशीनॅटचीओळखहोते.याप्रवासातत्यानंमिळवलेलंज्ञानआणित्याचीअपारइच्छाशक्तीत्यालात्याच्याइच्छितसाध्यापर्यंतपोहोचवते.नौकानयनशास्त्रातनॅटनंकेलेल्याविलक्षणकामाचाहाएकअर्थीसाहित्यिकदस्ताऐवजचहोय.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2019
November 27
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
131
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.4
MB