Adolescents and the Use of Over-The-Counter Analgesics/Ungdom Og Bruk Av Reseptfri Smertestillende Medisin (Sykepleievitenskap * Omvardnadsforskning * Nursing Science) (Report) Adolescents and the Use of Over-The-Counter Analgesics/Ungdom Og Bruk Av Reseptfri Smertestillende Medisin (Sykepleievitenskap * Omvardnadsforskning * Nursing Science) (Report)

Adolescents and the Use of Over-The-Counter Analgesics/Ungdom Og Bruk Av Reseptfri Smertestillende Medisin (Sykepleievitenskap * Omvardnadsforskning * Nursing Science) (Report‪)‬

Nursing Science & Research in the Nordic Countries 2009, Autumn, 29, 3

    • $5.99
    • $5.99

Publisher Description

Introduksjon Bakgrunnen for dette prosjektet var en bekymring over et okende forbruk av reseptfri smertestillende medisin i befolkningen generelt og blant ungdom spesielt. Noen mulige forklaringer pa denne okningen har blitt fremmet, men er ikke tilstrekkelig dokumentert: Medikamentene er blitt lettere tilgjengelig gjennom salg i dagligvareforretninger ol, de voksne, dvs foreldre har okt sitt eget forbruk og gjennom det pavirker de barnas forbruk, og barn og unge rapporterer mer plager (spesielt hodepine) enn tidligere (1). Det totale salget av reseptfrie analgetika har okt i Norge de siste 15 ar, og salgsmonsteret har endret seg. I november 2003 ble det apnet for salg av en del legemidler, bl.a. paracetamol, ibuprofen og fenazon med koffein, i dagligvareforretninger og pa bensinstasjoner som hadde fatt konsesjon (2). Andelen paracetamol solgt i dagligvarehandelen har okt fra 25 % i 2004 til 43 % i 2007 (3, 4). Den okte tilgjengligheten aktualiserer sporsmalet om dette vil virke inn pa forbruket av reseptfri smertestillende medisin, saerlig nar det gjelder sarbare grupper som barn og unge. En norsk studie blant ungdom (15-16 ar) viser at 25 % av guttene og 54 % av jentene hadde brukt slike legemidler siste maned (5). Tilsvarende tall sees i en stor dansk undersokelse der 29 % av guttene og 47 % av jentene hadde brukt hodepinetabletter de siste 14 dager (1). I Danmark er det i tillegg pavist en kraftig okning i forbruket av analgetika blant barn og ungdom i perioden 1988-2006 (6). En studie blant norske smabarnsforeldre viser at 46 % av foreldrene har gitt paracetamol til sine barn i forskolealder siste tre maneder (7). Okende salgstall og forbruksundersokelser antyder et relativt hoyt forbruk av reseptfrie smertestillende midler blant barn og voksne i Skandinavia, noe en ogsa ser i internasjonale studier. En amerikansk studie angir at 57 % brukte reseptfrie medisiner siste maned (8). Selv reseptfrie smertestillende medisin kan gi alvorlige bivirkninger i form av nyreskade, leversvikt og gastrointestinal blodning. Det er ogsa vist at overforbruk av smertestillende kan gi medikamentindusert hodepine, saerlig hos dem som allerede er plaget med migrene eller tensjonshodepine (9). I tillegg til bivirkninger av medikamentene er det i en storre dansk undersokelse vist en sammenheng mellom medikamentbruk, alkoholforbruk og royking blant ungdom, og forskerne stiller her sporsmal ved om hoyt medikamentforbruk kan vaere et av flere tegn pa risikoadferd hos ungdom (11).

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2009
September 22
LANGUAGE
EN
English
LENGTH
20
Pages
PUBLISHER
Northern Nurses' Federation
SELLER
The Gale Group, Inc., a Delaware corporation and an affiliate of Cengage Learning, Inc.
SIZE
120.4
KB

More Books Like This

Self-Reported Symptoms and Outcome of Health Promotion at School: Cross-Sectional Study of 11-15-Year-Olds (Nursing Science/Skyepleievitenskap/Omvardnasdsforskning) (Report) Self-Reported Symptoms and Outcome of Health Promotion at School: Cross-Sectional Study of 11-15-Year-Olds (Nursing Science/Skyepleievitenskap/Omvardnasdsforskning) (Report)
2008
Drug Abuse in Kisumu Town Western Kenya (Report) Drug Abuse in Kisumu Town Western Kenya (Report)
2009
Translation and Testing of a Quality of Life Instrument: The Pedsql(Tm)Family Impact Module/Oversattning Och Testning Av Ett Livskvalitetinstrument: The Pedsql[Tm] Family Impact Module (Report) Translation and Testing of a Quality of Life Instrument: The Pedsql(Tm)Family Impact Module/Oversattning Och Testning Av Ett Livskvalitetinstrument: The Pedsql[Tm] Family Impact Module (Report)
2009
Suffering--As Expressed in Nursing Diagnosis Within Palliative Care/Lidelse--Som Beskrevet I Uhelbredeligt Kroftsyge Patienters Sygeplejediagnoser (Report) Suffering--As Expressed in Nursing Diagnosis Within Palliative Care/Lidelse--Som Beskrevet I Uhelbredeligt Kroftsyge Patienters Sygeplejediagnoser (Report)
2009
Effet D'un Programme De Gestion De La Fatigue Aupres Des Personnes Hemodialysees (Report) Effet D'un Programme De Gestion De La Fatigue Aupres Des Personnes Hemodialysees (Report)
2010
What's the Buzz?(Pharmacy News and Reviews) What's the Buzz?(Pharmacy News and Reviews)
2007

More Books by Nursing Science & Research in the Nordic Countries

Children's Views on Their Own Hospitalization at a Child Psychiatric Ward (Sykepleievitenskap * Omvardnadsforskning * Nursing Science) Children's Views on Their Own Hospitalization at a Child Psychiatric Ward (Sykepleievitenskap * Omvardnadsforskning * Nursing Science)
2006
Janice Morse' Theory of Suffering--a Discussion in a Caring Science Perspective (Report) Janice Morse' Theory of Suffering--a Discussion in a Caring Science Perspective (Report)
2009
Person's Experiences of Living with Congestive Heart Failure--a Systematic Literature Review/Personers Upplevelse Av Att Leva Med Kronisk Hjartsvikt--Systematisk Litteraturstudie. Person's Experiences of Living with Congestive Heart Failure--a Systematic Literature Review/Personers Upplevelse Av Att Leva Med Kronisk Hjartsvikt--Systematisk Litteraturstudie.
2008
Living with an Ostomy: Women's Long Term Experiences (Report) Living with an Ostomy: Women's Long Term Experiences (Report)
2009
Good Nursing Care for Older Nursing Home Clients in a Nordic Context (Short Papers) (Report) Good Nursing Care for Older Nursing Home Clients in a Nordic Context (Short Papers) (Report)
2009
Conceptions of Spinal Anesthesia Among Outpatients Who are Undergoing Knee Arthroscopy/Uppfattningar Om Ryggbedovning Hos Dagkirurgiska Patienter Som Genomgar Knaartroskopi (Report) Conceptions of Spinal Anesthesia Among Outpatients Who are Undergoing Knee Arthroscopy/Uppfattningar Om Ryggbedovning Hos Dagkirurgiska Patienter Som Genomgar Knaartroskopi (Report)
2011