AI och machine learning för beslutstöd inom hälso- och sjukvård

Publisher Description

Det här är resultatet av en förstudie kring AI och machine learning, stöttad med medel från Västra Götalandsregionens innovationsfond 2018. Vi har undersökt möjligheterna att erbjuda automatiserade beslutstöd både till de som jobbar i vården samt för patienten i hens vardag.

Vi inspekterar tre olika hypoteser med utgångspunkt från mänskliga sinnen:

1. Natural Language Processing (NLP) används för att undersöka vad en patients berättelse handlar om och vad vården kan erbjuda utifrån ett teknikstöd innehållande machine learning.
2. Tal- och konversationsbaserade gränssnitt och prylar. Kan din smartklocka vägleda dig att lägga bandage på din stukade fot?
3. Computer vision och hur maskiner kan se och tolka innehållet i bild och video. Kan webbkameran hålla koll på dig och så fort en ansiktshalva tycks vara förlamad beställa en ambulans utrustad med en strokehjälm?

Vi försöker närma oss de hypoteser vi ställt upp på ett ödmjukt sätt för att inte avvisa dom utan mer resonera hur de kan stödja patienter och profession i arbetet med att förbättra vårdens innehåll och tillgänglighet med fokus på personcentrerad vård.

Denna rapport avser att introducera noviser till ämnet samt ge förslag på vad vården kan påbörja för att utforska och förstå det vissa kallar AI.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2018
June 5
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
70
Pages
PUBLISHER
Marcus Österberg
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
841.5
KB

More Books by Marcus Österberg

2018
2018
2020
2018
2014