• $16.99

Publisher Description

Książka Albo-albo
ukazała się w 1843 roku pod pseudonimem Victor Eremita i stała się w
historii literatury najbardziej znanym i najczęściej czytanym utworem
Kierkegaarda. Już wówczas wzbudziła w Danii olbrzymie zainteresowanie, a
jeden z jej rozdziałów – Dziennik uwodziciela – wywoływał
wręcz oburzenie i zgorszenie, co także znacząco wpłynęło na popularność
książki. To obszerne dzieło składa się z dwóch części, stanowiących
pewnego rodzaju dialog pomiędzy dwiema fikcyjnymi postaciami, które
reprezentują odmienne postawy życiowe, determinujące życie człowieka.
Część pierwsza ma charakter estetyczny, jej autor – esteta – owładnięty
jest poszukiwaniem sensu życia w zaspokajaniu potrzeb zmysłowych,
ustawicznie szuka nowych doznań, unika nudy, wpada jednak przez to w
melancholię. Część druga to natomiast listy etyka, skierowane do estety,
wskazujące na zgubność jego postępowania. Etyk mówi o „wybraniu samego
siebie”, wychwala małżeństwo, przy czym ustawicznie odnosi się do Boga
i do religijności. Konfrontacja tych dwóch sposobów patrzenia na świat
znana jest wszystkim pokoleniom. Swoją aktualność Albo-albo
zawdzięcza jednak nie tylko tematowi, lecz także sposobowi, w jaki
książka została napisana – nie narzucanie poglądów autora, lecz raczej
mistrzowsko skłaniana czytelnika do zastanawiania się nad sensem
własnego życia.
Podstawą tłumaczenia jest rocznicowa edycja krytyczna dzieł
filozofa i pisarza  przygotowana przez najwybitniejszych duńskich
edytorów i specjalistów z Centrum Badań nad Twórczością Sørena
Kierkegaarda w Kopenhadze. Z tejże edycji pochodzą również komentarze,
objaśniające liczne cytaty i aluzje pisarza i ich konteksty,
dostarczające informacji o charakterze historycznym, językowym czy
biograficznym.

GENRE
Nonfiction
RELEASED
2015
December 11
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
744
Pages
PUBLISHER
Słowo/obraz terytoria
SELLER
Wydawnictwo Otwarte
SIZE
2.9
MB

More Books by Søren Kierkegaard