Publisher Description

Varje år dör och skadas människor svårt på arbetet och det kan vi aldrig acceptera. Vårt samhälle är i stark omvandling. Vi ser ny teknik, nya arbeten, nya sätt att organisera företag, globalisering, ökad rörlighet inom arbetskraften och många andra genomgripande förändringar som också påverkar arbetsmiljöfrågorna. Vi måste lära oss att möta dessa förändringar och att anpassa arbetsmiljöarbetet så att vi kan fortsätta den utveckling mot allt säkrare arbetsplatser som vi haft under lång tid. Ett viktigt led för att komma vidare mot ännu säkrare arbetsplatser är att starta diskussionen med en ordentlig faktagrund.

Den här rapporten är den första i en serie fördjupningsrapporter som följer på vårt initiativ ”Förändring – för en ännu bättre arbetsmiljö” som presenterades försommaren 2014. Denna första rapport handlar om de svåraste olyckorna som inträffar på våra arbetsplatser och skrivs i en tid då vi är mitt uppe i en svart höst vad gäller antalet dödsolyckor på arbetet. Vi behöver gå djupare i analyserna för att förstå vad det är som gör att dessa olyckor som inte får inträffa ändå inträffar.

GENRE
Nonfiction
RELEASED
2016
April 27
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
35
Pages
PUBLISHER
Svenskt Näringsliv
SELLER
Publit Sweden AB
SIZE
717.1
KB

More Books by Svenskt Näringsliv