ANADI ANANT

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

आद्यरंगाचार्य(श्रीरंग)ह्यांच्यालिखाणातविचारनाविन्याचीदेणगीआणिप्रयोगशीलतेचीआवडकटाक्षानेजाणवते.अनादि-अनंतमध्येत्यांनीस्त्रीपुरुषसंबंधांचीसमर्थपणेउकलकेलीआहे.डॉ.जी.एस.अमूर.ह्याकादंबरीतपात्रांच्याअंतरंगाचंविश्लेषणआहे.त्यामुळेहिचीशैलीचनिराळीआहे.मीनाटककारअसल्यामुळेहीशैलीसहजसुलभआणिपरिणामकारकवाटलीअसल्यासआश्चर्यनसावे.आद्यरंगाचार्य(श्रीरंग)

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2009
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
212
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.2
MB