Publisher Description

Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang Kanyang mga salita upang hatulan at dalisayin ang mga tao at akayin sila sa bagong panahon, ang Panahon ng Kaharian. Ang lahat ng nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan ay masisiyahan sa mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas dakilang mga pagpapala. Tunay na mabubuhay sila sa liwanag, at makakamit nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2018
March 2
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
3,646
Pages
PUBLISHER
Pangkat Editoryal ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos
SELLER
The Church of Almighty God
SIZE
4.6
MB

More Books by Cristo ng mga Huling Araw

2019
2019

Other Books in This Series

2019
2018