Publisher Description

Isang pagpapaliwanag sa mga isyu na kaugnay sa mga pagkain at ang kahalagahan ng pagkaalam sa Halal at Haram dito, at gaano kalaki ang epikto nito sa katugunan ng panalangin ng isang Muslim, kalakip ang paglilinaw sa mga kagandahang asal sa pagkain at inumin na siyang ipinag-uutos sa atin ng tunay na relihiyon (Islam). Gayundin naman na binibigyang linaw ng aklat na ito ang mga alituntunin ng mga kasuutan sa Islam kasama ang paglalahad sa ilang mga uri ng mga ipinagbabawal na mga kasuutan.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
August 3
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
21
Pages
PUBLISHER
Modern Guide
SELLER
Modern Guide
SIZE
492.9
KB

More Books by Fahd Salem Bahammam