Publisher Description

Isang pagpapaliwanag at paglilinaw sa anim na Haligi ng Pananampalataya at sa kahulugan ng pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah (Laa ilaaha illallaah) at si Muhammad ay Sugo ng Allah na siyang Salita na magpapasok sa isang tao sa Pananampalatayang Islam, kalakip ang paglalahad sa ilang mga paksa na napakahalaga sa isang Muslim at magdadagdag sa kanyang pananampalataya.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
March 17
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
78
Pages
PUBLISHER
Modern Guide
SELLER
Modern Guide
SIZE
743.8
KB

More Books by Fahd Salem Bahammam