• $3.99

Publisher Description

‘अनू’पहीविलक्षणआत्मकथाआहेअनूअगरवालयांची.दिल्लीहूनमुंबईलाआलेल्याअनूचंअल्पावधीतचआंतरराष्ट्रीयमॉडेलबनणं...पहिल्याच`आशिकी`यासुपरडुपरहिटचित्रपटाद्वारेरातोरात`स्टार`बनणं...त्यानंतरग्लॅमरचात्यागकरूनयोगाश्रमातराहणं...तिथूनमुंबईलापरतआल्यानंतरदुर्दैवीकारअपघातहोणं...कोमातगेलेल्याआणिछिन्नविच्छिन्नझालेल्याअनूपुन्हाबऱ्याहोणं...त्यांनीपरतआत्मशोधासाठीसज्जहोणं...संन्यासघेणंआणित्यानंतरमुंबईतयोगाचेधडेद्यायलालागणं...अनूयांच्याआत्मशोधाची...मृत्यूचाउंबरठाशिवण्याच्याअनुभवाचीआणिपुन्हाजीवनरसानंफुलणाऱ्याचमत्काराचीहीकहाणी.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2019
August 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
147
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
9.7
MB