• $5.99

Publisher Description

अस्मिताफुरसुंगीकर,भारतीयलष्करातीलकर्नलच्यामुलीचेअपहरणझाले.शोधघेण्याचीजबाबदारीसंजयपाटीलयापोलीसअधिका-यांवरसोपविण्यातआली.मालाडनदी,जहागीरदारअहवाल,मुशीकट्यार,मृत्युंजययज्ञ,घारापुरीबेट,इराडीदेवी,अलिबागकिल्ल्यातीलतळघरयातीलगूढरहस्य,मुंबईपासूनअलिबागपर्यंतच्याशोधमोहिमेतसंजयचीगाठपडलीआहेअघोरपंथातीलसिद्धीपुरुषसर्पराजमहाराजांशी,त्यालातोंडदेण्यासाठीमदतघ्यावीलागलीतीअध्यात्मजगातीलश्रीगुरुमणीयांचीआणिसुरूझालाजीवघेणासंघर्ष.सर्पराजमहाराजकोण?श्रीगुरुमणीकोण?आणियासर्वप्रकरणाचीसुरुवातकरणारेमाणगावकरवकीलकोण?रक्तरंजितथरारकप्रकरणातसंजयअस्मिताचीसुटकाकरण्यातयशस्वीहोतोका?रोमहर्षक,नाट्यमय,वेगवानसाहित्यकृती.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2008
May 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
314
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.8
MB

More Books by SURYAKANT JADHAV