Avicenna

(Ibn-i Sinanin Sifa Kitabi)

    • 5.0 • 1 Rating
    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

Özet olarak tüm tıp çalışmaları & Bilim felsefesi & Hayat hikayesi & Metodolojisi ve Tahlilleri ilaveli

İbn-i Sina, daha çocukluğunda, çevresini hayrete düşüren bir zeka ve hafıza örneği göstermiştir. Küçük yaşta çağının bütün ilimlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakit geçirir, mum ışığında saatlerce, çoğu zaman sabahlara kadar çalışırdı. Pek az uyurdu.

İbn-i Sina, çoğu Tıp, Fizik, Astronomi ve Felsefeyle ilgili olarak 150 civarında eser yazmıştı. Farsça olan birkaçı dışında bunların hepsi Arapça'dır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arap diliyle yazmak adetti. Arapça'ya bu bakımdan değer verilirdi. Bilhassa tıp ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Bu yüzden doğu ve batı hekimliğine kelimenin tam anlamıyla, 600 yıl hükmetmiştir ve “Tıp Kanunu” isimli kitabı 600 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde temel ders kitabı olarak okutulmuştur.

Eserleri Batı dillerine Latince yoluyla çevrilerek “Avicenna” diye şöhrete ulaşan İbn-i Sina, yanlış olarak bir süre Avrupa'da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bununla beraber, batılılar da kendisini Hakim-i Tıb, yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul etmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbn-i Sina, bir süre resmi saray doktorluğu da yapmıştır.

İÇİNDEKİLER:

İBN-İ  SİNA’NIN HAYATI ve ÇALIŞMALARI

 ESERLERİ

İbn-i Sina’nın Felsefi Anlayışı

Varlık ve Mantık

İBN-İ SİNA VE VARLIK FELSEFESİ

VARLIK FELSEFESİ VE İBN SİNA

Varlığa İlişkin Görüşleri

İBN-İ SİNA’DA 3 MESELE

A- VARLIK BİLİNCİ’NİN ÖNCELİĞİ

B- İNAYET VE ŞERRİN İLAHİ KAZADA BULUNUŞU (KÖTÜLÜK PROBLEMİ)

C-FİİLLERİN ALLAHTAN SUDURU

İBN-İ SİNA’NIN BİLİM FELSEFESİ

İSLAMDA SİMYA VE İBN-İ SİNA’NIN SİMYAYA KATKILARI..

Tarihi özgeçmişi

İnkar ve Muhalefet

Batıya Etkisi

İBN-İ SİNA’NIN TIP FELSEFESİ

İBN-İ SİNANIN TIP TARİHİNDEKİ YERİ….

Tıp Sahasındaki Bazı Buluşları

TIBBIN KANUNU ESERİ HAKKINDA..

İBN-İ SİNA’NIN ŞİFA FELSEFESİ

İBN-İ SİNA’NIN VARLIK VE EVREN FELSEFESİ

İBN-İ SİNA VE SUDUR NAZARİYESİ…

İBN-İ SİNA VE SPİNOZADA DİN VE FELSEFE İLİŞKİLERİ

B. İBN SİNÂ FELSEFESİNDE ÂLEMİN KIDEMİ/EZELİLİĞİ SORUNU

C. GENEL DEĞERLENDİRME

İSLAM METAFİZİĞİ VE İBN-İ SİNA

İslam Metafiziğine Kısa Bir Bakış

İbn Sînâ’ya Göre Nefsin Bedenden Ayrılışı Sonrası Durumu

İBN-İ SİNA’NIN “El-İşârâtü ve’t-Tenbîhâtü fi’l-Mantıkı ve’l-Hikme” Kitabı Hakkında

İBN-İ SİNA VE EĞİTİM

İBN-İ SİNA’NIN PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLARI

İbn Sina’nın Aile Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri

KENDİ AĞZINDAN İBN-İ SİNA

Gençlik ve Olgunluk Devresi (M. 997 -1005)

Seyahatler Devresi (M.1005-1014)

(İbn-i Sînâ’nın Hayatında) Büveyhîler Devresi

İbn-i Sînâ’nın Hayatında Kâkûyîler Devresi (M. 1024 -1037)

İBN-İ SİNA’DA NAMAZ VE ŞİFA BAĞLANTISI

İBN-İ SÎNÂ’NIN NAMAZ RİSALESİ

Namazın Mahiyeti: Namaz: Namaz, nefs-i natıkanın, gök cisimlerine benzemesi ve ebedî sevap istemek için Mutlak olan Hakk’a tapınması demektir

Namazın hakikati: Namazın Zahir ve Batına Ayrılması Beyanındadır

Bu bölüm önceki iki kısım namazdan her birinin kime ve hangi sınıfa vacib olduğunu bildirir

İBN-İ SİNA’NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ

ÖZETLE İBN-İ SİNANIN BİLİME KATKILARI

İBN-İ SİNANIN UNUTULMAYAN SÖZLERİ

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2015
May 11
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
120
Pages
PUBLISHER
EKitap Projesi
SELLER
PublishDrive Inc.
SIZE
1.3
MB