• $2.99

Publisher Description

"जेघडूनगेलं;पणमनामनावरकोरलंगेलंत्याचा‘इतिहास’होतो.अनेकक्षण,प्रसंगकाळावरआपलेठसेउमटवूनगेले.काहीचाहूलनलागताहीआपलेअवशेषमागेठेवूनगेले.काहीप्रसंगाचेओरखडेमात्रआजआठवणीनंहीजखमओलीकरतात.अशाचफारफारजुन्याआठवणींचाहळूवारपडदाबाजूलासारत,त्याक्षणांचाअनुभवताजाकरणारा,बोलीभाषेचाबाजघेऊनरणजितदेसाईयांच्यासारख्यासिद्धहस्तलेखकाचाअक्षरसाजलेवूनआलेलाकथाविष्कार..."

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1991
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
208
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.9
MB

More Books by RANJEET, DESAI