BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR

BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR

CLIFTON CHRONICLES 4

    • $5.99
    • $5.99

Publisher Description

‘बीकेअरफुलव्हॉटयुविशफॉर’हा‘बेस्टकेप्टसिक्रेट’चापुढचाभागआहे.याकादंबरीचीसुरुवातहोते,तीएमालासॅबेस्टियनचाअपघातीमृत्यूझाल्याचीबातमीसमजते,अशाथरारकआणिभावपूर्णप्रसंगाने.याकादंबरीचाप्रवासनंतरहीरोमांचकतेनेआणिभावात्मकतेनेसुरूराहतो.सॅबेस्टियनयाअपघातातूनवाचलाआहेआणिआपलामुलगाब्रुनोअपघातातमरणपावलाआहे.,हेसमजल्यावरडॉनमार्टिनेझसंतापानेवेडापिसाहोतोआणिमगबॅरिंग्टनकुटुंबाच्यातोहातधुऊनमागेलागतो.बॅरिंग्टनकंपनीच्याबकिंगहॅमजहाजाच्याबांधणीचंकामचालूअसतानातिथल्याडायरेक्टरलाहटवण्याचाप्रयत्नकरणे,शेअरबाजारातबॅरिंग्टनयांचीकंपनीभुईसपाटहोण्यासाठीप्लॅनकरणे,जेसिकाचाखूनकरणेआणिबकिंगहॅमजहाजावरबॉम्बस्फोटघडवूनआणायचीयोजनाआखणेइ.थरारकघटनांतूनबॅरिंग्टनकुटुंबआणिडॉनमार्टिनेझयांच्यातीलतीव्रसंघर्षरंगविणारीहीरहस्यमय,उत्कंठावर्धककादंबरीवाचलीचपाहिजे.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2017
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
444
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.6
MB

More Books by Jeffrey Archer

Only Time Will Tell Only Time Will Tell
2011
The Sins of the Father The Sins of the Father
2012
Best Kept Secret Best Kept Secret
2013
Be Careful What You Wish For Be Careful What You Wish For
2014
Mightier than the Sword Mightier than the Sword
2015
Cometh the Hour Cometh the Hour
2016