BHABNAGULO

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

‘भाबनागुलो’अर्थातचिंताचचिंता..समाजातीलअस्वस्थकरणाऱ्याघटनांचेसंवेदनशीलमनातउमटणारेपडसादयापुस्तकातप्रतिबिंबितहोतात.कवीमनाच्यातसलिमानासरिननानाविधविषयांवरमुक्तचिंतनकरतात.मुल्ला-मौलवीच्याफतव्यांमध्येघुसमटणारंस्त्रीमन...मूलतत्त्ववादाच्याभोवऱ्यातअडकलेलाराष्ट्रवाद...स्थलांतरातलीअपरिहार्यता...अशाप्रश्नांचीसलतसलिमानासरिनयांनाटोचणीदेतराहते.त्यातूनत्याअंतर्मुखकरणारेप्रश्नविचारतात.त्यांच्यायाअभिव्यक्तीतूनजणूसमकालीनवास्तवाचाआरसाआपल्यासमोरउभाठाकतो.आणिसामाजिकचिंतांकडेअंगुलीनिर्देशकरतराहतो.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2020
July 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
319
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.4
MB

More Books by Taslima Nasreen & Aparna Jha

2020
2008
2021
2020
2018