CHALA ! UTHA ! KAMALA LAGA ! CHALA ! UTHA ! KAMALA LAGA !

CHALA ! UTHA ! KAMALA LAGA ‪!‬

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

यशस्वीहोण्यासाठी,प्रथमकायकरूनये,तेशिका.मगकायकरावं,तेशिका.हेपुस्तकतुम्हांलातुम्हीखरेकसेआहात,तेउलगडूनदाखवतं.खरायशस्वीमाणूसआणियशस्वीअसल्याचंढोंगकरणारामाणूस,ह्यांच्यातलासूक्ष्मफरकहेपुस्तकतुम्हांलासांगतं.हेपुस्तकतुम्हांलास्वत:चाशोधघ्यायलामदतकरतं.हेपुस्तकतुम्हांला`सर्र्वांतउत्तम`बनवतनाही,पणतेतुम्हांला`कोणापेक्षाहीकमीनाही`असंबनवतं.लोकटीकाकरतात,तक्रारकरतातआणिस्वत:चीकीवकरतात.लोककृत्रिमपणेवागतात,मत्सरकरतात,उद्धटपणानंवागतात.लोकबढायामारतात,त्यांचीप्रगतीखुंटतेआणिसर्र्वांतकमालम्हणजे,हेसर्वतेकबूलकरतनाहीत.हेपुस्तकप्रत्येकालास्वत:मधीलउणिवास्वीकारून,स्वत:मधेबदलघडवूनआणायलाप्रेरणादेतं.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2005
August 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
125
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
5.9
MB

More Books by Swati Shailesh Lodha