• $5.99

Publisher Description

अनासक्ती,अफाटव्यासंग,चाणाक्षबुद्धिमत्ता,धोरणीराजकारण,इतक्यासर्वसद्गुणांचासमुच्चयएकाचाणक्यनावाच्याव्यक्तीतझालाआहे.धूर्तवयशस्वीराजकारणीअसूनदेखीलचाणक्यालाराजपदाचामोहनव्हता.राजसत्तेच्यावैभवालानिर्मोहीवैराग्याचीजोडअसणे,हाआदर्शआर्यसंस्कृतीचाविचारचाणक्यामुळेदृढझाला.वर्तमानजगतालाआजदेखीलयापरंपरेचीनितांतआवश्यकताभासतेआहे,हेअमान्यकरूनचालणारनाही.सामान्यत:फारसापरिचितनसलेलाहाएकामहानायकाचाइतिहासकथास्वरूपातयाकादंबरीतमांडण्याचाप्रयत्नकेलाआहे.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2020
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
338
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
4.1
MB