• $1.99

Publisher Description

‘आजचेराजे,महाराजेलेखकालास्फुर्तीदेणारेनाहीतच.देवदेवतातूर्तरजेवरआहेत.आजनायकव्हायलाउरलेआहेत–गरीबलोकआणिशास्त्रज्ञ.गरीबलोकजेव्हालढादेतात,तेव्हातोउपासमारीशीकेलेलानायकीलढाचअसतो.त्यातहरलंकीदंडभरावालागतो;तोतुरुंगवासाचाकिंवामरणाचा.साहजिकचलेखकलढाऊ-वृत्तीजिथंआढळते,तिथेओढलाजाणारच.आताहीलढाऊ-वृत्तीत्यालाफक्तगोरगरीबांच्यातचआढळतेय....’...अशाचदेश-विदेशातीललेखक,चित्रकार...अन्कलावंतांनाअवगतकरूनदेणारे‘चरित्ररंग’.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1998
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
93
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.5
MB

More Books by Vyankatesh Madgulkar