CHITTACHITRE

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

झोपेतपडणाऱ्यास्वप्नांविषयीआपल्यालाकुतूहलअसते.स्वप्नेकापडतातहाप्रश्नआपल्यालासततसतावतअसतो.जयंतसाळगावकर,मंगेशपाडगावकर,कांचनघाणेकर,प्रकाशसंत,शि.द.फडणीसअशामान्यवरांनीआपल्यास्वप्नांचाप्रवास‘चित्तचित्रे’यापुस्तकातसांगितलाआहे.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2005
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
141
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.2
MB

More Books by ARUN SHEVATE

1999
2003