CHOTYA SHAHARACHA DARYA

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

हीगोष्टआहेआयुष्याच्यापटावरीलघटनांनाअनिवार्यपणेसोसणाऱ्याएकाकिशोरवयीनमुलाची.वडिलांच्यादुर्धरआजारामुळंत्यांनात्यांच्यामूळगावीअखेरचाश्वासघ्यायचाअसतो.पणत्यांच्याइच्छेनंनायकाचंआयुष्यमात्रढवळूननिघतं.त्याचंमोठ्याशहरातलंधावपळीचंआयुष्यउखडूनछोट्याशहरातरूजवलंजातं.तिथंजुळवूनघेण्यासाठीचीत्याचीधडपड..नव्याअवकाशातीलमाणसं..त्यांचंजगणं..नायकाच्याआयुष्याचाभागहोतजातं..पणतेव्हाचएकनवीवेदनात्याच्यापुढ्यातयेऊनउभीराहते.प्रेम,मैत्रीआणिनातेसंबंधांवरीलमनाचीपकडघेणारीकादंबरी.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2020
July 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
249
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.5
MB

More Books by Anees Salim & SUNITA KATTI

2014
2021
2018