Cinnet ve Ask

"Bir Felsefe & Sosyoloji Kurami"

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

Schopenhauer, bir yanda insan zihninin

uşağı olacak denli bedene ya da fiziksel organizmaya bağımlı olduğuna yönelik

savunusuyla, öbür yanda istenç ile tutkuların çoğunlukla us yoluyla bastırılıp

çarpıtıldığına yönelik saptamasıyla, Freudcu ruhçözümleme kuramını da

öncelemeyi başarmıştır. Schopenhauer’a göre “yeter neden ilkesi”nin bütün

tasarımların (ya da görüngülerin) kendisine uymak zorunda olduğu dört temel

biçimi vardır. Schopenhauer, yeter neden ilkesinin kökünü oluşturan bu dört

temel biçimi sırasıyla, 

(ı) “oluş”; (ıı) “varolma”; (ııı) “bilme”; (ıv)

“eyleme” olarak belirlemiştir.

  Schopenhauer’in

Jeana üniversitesinde doktora tezi olarak sunduğu “Yeter Neden ilkesinin Dört

Saçaklı Kökü, 1813″ başlıklı çalışması, pek çok bakımdan yaşamının ilerleyen yıllarında

vereceği felsefe yapıtlarının temelini ‘oluşturmasıyla oldukça önemlidir. Tezin

temel savı, Kant’ın “görüngüler (pheinomenon) dünyası”na karşılık gelen

“tasarımlar dünyası”nın bütünüyle “yeter neden ilkesi”nce yönetildiğidir. Bu

ilkeye göre, olanaklı bütün nesneler, hem öteki nesnelerce belirlendikleri hem

de kendileri dışındaki bütün öteki nesneleri belirledikleri zorunlu bir ilişki

içinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, her bilinç nesnesi ancak öteki nesnelerle

ilişkisi doğrultusunda açıklanabilirdir. Bu noktada Schopenhauer, ancak bu

durumu baştan benimsemek koşuluyla, Kant’ın tanımladığı anlamda dünyaya ilişkin

birtakım zorunlu sentetik a priori doğruların bilinmesinin olanaklı olduğu

saptamasında bulunur.

 Schopenhauer,

tasarımlar arasındaki bu zorunlu ilişki türlerinden,

§  “oluş”ta

nedensellik ilkesi diye de bilinen neden sonuç ilişkisini;

§  “varolma”da

uzam-zaman ilişkisini;

§  “bilme”de

öncül-sonuç arasındaki kavramsal ilişkiyi;

§  “eyleme” de

eylem-itki ilişkisini temellendirmektedir.

 İÇİNDEKİLER:

SHOPENAUER’İN HAYATI ve

ÇALIŞMALARIAŞKIN METAFİZİĞİ ÜZERİNEÖLÜM VE ÖLÜM KORKUSU

ÜZERİNE…SHOPENHAUER’IN AHLAK

FELSEFESİAHLAKSHOPENHAUER VE KADINLARSHOPENHAUER VE MÜZİK…İSTENÇ VE TASARIM OLARAK

DÜNYAYAŞAM BİLGELİĞİ ÜZERİNE

AFORİZMALARÖLÜM ÜZERİNE..SANAT ÜZERİNE..SHOPENHAUER VE DİN

ÜZERİNE…SHOPENHAUER’IN CİNNET

& CİNAYET FELSEFESİNietzsche ve Schopenhauer

:Hayatın DeğeriSchopenhauer ve

Hıristiyanlık Eleştirisiİlk Günah DoktriniHristiyan AhlakıHıristiyani Öğretilerin

Yarattığı Çelişkiler:Hıristiyan Öğretilerin

 Ahlak Üzerindeki Olumsuz EtkileriHıristiyanlar Mevcut Olan

Acıları Çoğu Zaman Daha da Artırmaktalar:Hıristiyanlık Ölüm

Korkusunun Üstesinden GelmiyorTarihi Olaylar ile

Örülmüş Yakın Bağlantı ve Tarihsel DogmaHıristiyanlıkta

Hayvanlara Karşı Tutunulan TavırSCHOPENHAURDEN ÖZLÜ

SÖZLER… 

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2015
May 11
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
140
Pages
PUBLISHER
EKitap Projesi
SELLER
PublishDrive Inc.
SIZE
1.3
MB