• $5.99

Publisher Description

एमबीएचीव्यावसायिकपदवीनसतानाहीज्याउद्योजकांनीउद्योगजगतातस्वतःचंस्वतंत्रस्थाननिर्माणकेलं,अशा20प्रेरणादायीव्यक्तिमत्त्वांचाप्रवासहेपुस्तकउलगडतं.इच्छाशक्तीनेप्रेरितयाउद्योजकांनीस्वतःचास्वतंत्रमार्गनिर्माणकेलाआणिआपलंजीवनअर्थपूर्णकेलं.जुगाड,जुनूनआणिजुबानयातीनविभागातहेपुस्तकविभागलेलंआहे.भांडीघासण्याचंकामकरणाऱ्याप्रेमगणपतीयांनीउभारलेलाडोसाप्लाझाचाव्यवसायअसो,कीखर्चभागवण्यासाठीट्यूशन्सघेणाऱ्याहणमंतगायकवाडयांनीउभारलेला300कोटींचाभारतविकासग्रुपचाव्यवसायअसो,यापुस्तकातीलअशाअनेककथातुमच्यातप्रेरणेचंहमखासबीजपेरतात.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2014
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
330
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3
MB

More Books by Rashmi Bansal