• $3.99

Publisher Description

मुंबईतलंधकाधकीचंआयुष्य..अन्आयटीतीलसहाआकडीपगाराचीनोकरी..एकीकडेप्रलोभनतरदुसरीकडंतणावाचाकहर..यासगळ्यालाचरामरामठोकण्याचावेंकटअय्यरयांनीधाडसीनिर्णयघेतला.शेतीतलंगमभन..हीमाहितीनसतानात्यांनीकाळ्यामातीतलीअद्याक्षरंगिरवायलासुरुवातकेली.आणित्यातूनसाकारलीसमकालीनजगण्यालाअत्यावश्यकअसणारीएकप्रेरणादायीकहाणी...

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2019
August 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
237
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing Hose
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.8
MB