• $3.99

Publisher Description

Darwin, İnsan dahil tüm canlı türlerinin

doğal seçi-lim yoluyla bir ya da birkaç ortak ata-dan evrildiğini öne sürmüş ve

o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur.

Darwin'in fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi, bugün biyoloji

biliminin temeli ve birleştirici öğesidir. Evrimin gerçekleştiği gerçeği

Charles Darwin'in yaşadığı dönemde, doğal seçilim teorisinin evrimin ana

açıklaması olduğu ise 1930'lu yıllarda bilim dünyası tarafından kabul

görmüştür. Darwin'in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini

oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama

sunmaktadır. Darwin'in Hayatı da dahil Evrim teorisi ve türlerin kökeni eserini

tüm yönleriyle ele alan bu başucu eserini mutlaka okumanızı öneriyoruz..

DARWİN KİMDİR?

İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla

bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün

şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur. Darwin'in

fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi,

bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici öğesidir. Evrimin

gerçekleştiği gerçeği Charles Darwin'in yaşadığı dönemde, doğal seçilim

teorisinin evrimin ana açıklaması olduğu ise 1930'lu yıllarda bilim dünyası

tarafından kabul görmüştür. Darwin'in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin

temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal

açıklama sunmaktadır.

Darwin'in doğa tarihine duyduğu ilgi, önce Edinburgh

Üniversitesi'nde tıp, sonra Cambridge

Üniversitesi'nde teoloji okurken gelişti.

Beagle gemisinde

yaptığı beş senelik yolculuk sırasında, zamanın meşhur jeoloğu Charles

Lyell'ın ortaya attığı, geçmişteki jeolojik süreçlerin bugünkülerle aynı

olduğunu savunan teoriyi destekleyecek pek çok gözlem yaptı ve iyi bir jeolog

olarak ünlendi. Aynı yolculukta, canlıların coğrafi dağılımı

ve fosiller üzerine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerin

birbirine dönüşümüyle ilgilenmeye başladı ve 1838'de doğal

seçilim fikrini geliştirdi. Daha önce benzer fikirlerin

"sapkınlık" olarak nitelendirildiğini ve bastırıldığını görmüş olduğundan,

uzun süre fikirlerini en yakın arkadaşları dışında kimseye açmadı. Olası

itirazlara en iyi şekilde cevap verebilmek için araştırma yapmaya ve kanıt

toplamaya başladı. 1858'de Alfred Russell Walla-ce'dan aldığı bir

mektubu okuyunca, Wallace-'ın da kendisininkine benzer bir teori geliştirdiğini

anladı, ve nihayet teorisini yayımlamaya karar verdi.

1859'da yayımladığı On the Origin of Speci-es (Türlerin

Kökeni Üzerine) adlı kitabı, canlıların ortak atalardan evrilerek

çeşitlendiği fikrinin geniş kabul görmesini sağladı. Daha sonra yayımladığı The

Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (İnsanın Türeyişi,

ve Cinsiyete Mahsus Seçilim) kitabında insan evrimini ve cinsel seçilim

fikrini inceledi. The Expression of the Emotions in Man and Animals (İnsan

ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi) adlı kitabında ise insanların ve

hayvanların duygularını ifade ediş şekilleri arasındaki benzerlikleri ortaya

koydu.

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2015
May 11
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
216
Pages
PUBLISHER
EKitap Projesi
SELLER
PublishDrive Inc.
SIZE
1.1
MB

More Books by Charles Darwin