• $28.99

Publisher Description

Vsevolod Volines klassiske verk om Den russiske revolusjonens ukjente sider tar for seg bakgrunnen for de revolusjonære hendelsene i 1917, og skildrer den bolsjevikiske maktovertakelsen inngående. Særlig blir kontroversene mellom bolsjevikene og anarkistene via stor oppmerksomhet.

Bolsjevikpartiets agering i maktposisjon blir drøfta med et kritisk blikk på sentraliseringa, sensuren og monopoliseringa av økonomisk virksomhet som blei innført etter Oktoberrevolusjonen i 1917.

Den siste delen av boka er via til et studium av Kronstadt-opprøret i mars, 1921, samt et inngående studium av den anarkistiske makhnovistbevegelsen i Ukraina, som bekjempa så vel de kontrarevolusjonære styrkene leda av Denikin og Wrangel som den bolsjevikiske røde hær. Makhnovistbevegelsens endelige nederlag blir av Voline fortolka som avslutningen på Den russiske revolusjonens frigjøringspotensial, hvorpå de autoritære tendensene i regi av Bolsjevikpartiet tok fullstendig overhånd.

"Den russiske revolusjonens ukjente sider, 1917-21" gir omfattende bakgrunnsinformasjon om dagens konflikt i Ukraina.

GENRE
History
RELEASED
2019
June 12
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
178
Pages
PUBLISHER
Nisus Forlag
SELLER
eBokNorden
SIZE
1.5
MB