• $38.99

Publisher Description

Denne bog giver en levende og velskrevet indforing i et bredt spektrum af emner, som er af betydning for at forsta Det Nye Testamentes verden. Det gAelder isAer de politiske, filosofiske og religiose forhold. Indsigten i de enkelte emneomrader skal give lAeseren et kendskab til det samfund, som Det Nye Testamente med dets skrifter, personer, tankegange og hAendelser selv var en del af. Kronologisk er bogen afgrAenset til primAert at dAekke tidsrummet fra Aleksander den Stores regeringstid (333 f.Kr.) til Bar Kokba-opstanden (138 e.Kr).Bogens hovedafsnit gennemgar jodernes politiske historie, som i antikken ikke var mindre turbulent og blodig end den nyere historie; hellenismen og dens indflydelse kulturelt og filosofisk pa joderne og jodedommen samt fAellestrAek i den jodiske gudsdyrkelse. Bredden i emneomrader har gjort det nodvendigt at foretage et udvalg af de talrige grupperinger og stromninger savel som af det righoldige arkAeologiske og litterAere materiale. Alene det litterAere materiale spAender fra fragmentariske historiske notitser til filosofiske vAerker og religiose dokumenter, og det er derfor umuligt at inddrage alt relevant materiale, men bogen indeholder mange kilder, ogsa en del af forfatterens egne nyoversAettelser til dansk.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2003
January 1
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
350
Pages
PUBLISHER
Aarhus University Press
SELLER
Ingram DV LLC
SIZE
15.3
MB