DHIRUBHAISM

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

गुजरातमधीलछोट्याखेड्यापासूनते‘रिलायन्स’च्यासाम्राज्यापर्यंतचाअतिभव्यविस्तारहाविलक्षणटप्पासरकरणा-याधीरुभाईअम्बानींच्याकार्यकर्तृत्वाचीवेगळीओळखकरूनद्यायचीगरजनाही.फारसंऔपचारिकशिक्षणनसलेलेधीरुभाईस्वत:चएकचालतंबोलतंविद्यापीठहोते.त्यांनीस्वत:चंअसंएककार्यविषयकतत्त्वज्ञानवसंस्कृतीजोपासलीहोती.भव्यस्वप्नं,खडतरपरिश्रमांचीतयारी,निश्चयाचंबळयांच्याजोडीलात्यांनीकाहीसाधी-सोपीतत्त्वंअनुसरलीहोती.अशक्यकोटीतल्यावाटणा-यास्वप्नपूर्तीसाठीत्यांनीयाचतत्त्वांच्यासाथीनंमार्गक्रमणकेलंआणित्यातनेत्रदीपकयशहीमिळवलं.त्यांचीहीचतत्त्वंसर्वसामान्यांच्याजीवनातहीआशाजागवतीलवमार्गदर्शकठरतील.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2016
March 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
26
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.3
MB

More Books by AG KRISHNAMURTHY

2020
2019