• $1.99

Publisher Description

‘हापावसाचामहिमालहानपणापासूनआम्हीऐकला.यादेशातल्यामाणसाइतकाआणखीकुणालातोकळलाअसेलकीनाही,मलामाहीतनाही.आमचेसगळेजगणेचपावसावरअवलंबूनअसते.पावसानेयावेम्हणूनत्यालापैसादेण्याचेआमिषदाखवायचे.बायकांनीजात्यावरओव्याम्हणायच्या–‘पाऊसपडतोमृगाआधीरोहिणीचा,पाळणाहालतोभावाआधीबहिणीचा.’पावसाबद्दलएवढाभक्तिभावका,तर...काळीपिकलीपाहिजे.’

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2000
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
84
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1
MB

More Books by Vyankatesh Madgulkar