Fisic

Acmhainn Oideachais Eolaíochta - Réamhcheachtanna

Publisher Description

Cuireann an tsraith seo bailiúcháin físeán ar fáil do theagascóirí eolaíochta a léirionn gnéithe suimiúla ar thopaicí éagsúla. Tá físeán ar leith leabaithe i ngach caibidil le léirthéacs míniúcháin, a thugann modheolaíocht, teoiric eolaíoch laistiar den mhír, agus treoir ar conas an mhír seo a chur i bhfeidhm mar réamhcheacht sa rang. Anuas air sin, tá ceisteanna, naisc thraschuaraclaim agus moltaí don litearthacht agus don uimhearthacht a bhaineann leis an topaic.


Baineann an leabhar fisice seo le sraith réamhcheachtanna.  Tá leabhar ceimice & leabhar bitheolaíochta ar fáil chomh maith.

RELEASED
2012
September 27
LANGUAGE
GA
Irish
LENGTH
41
Pages
PUBLISHER
Sean O Gradaigh
SELLER
Sean O Gradaigh
SIZE
236.9
MB

More Books by Seán Ó Grádaigh & Veronica McCauley

2012
2012
2012
2013
2016
2012

Customers Also Bought