• $5.99

Publisher Description

बाकेरावआणिगगनरावचानामवंतफड...बाकेरावएकगुणीतमाशाकलावंत...त्याच्याजीवनातचाळिसाव्यावर्षीरंगकलीनावाचीसोळा-सतरावर्षाचीकलावतीयेते...दोघंएकमेकांच्याकलेवरलुब्धहोतात...विवाहाच्याबंधनातअडकतात...दोघांचंहीकलाजीवनबहरतं...पणएकामोहाच्याक्षणीरंगकलीचापायघसरतो...बाकेरावतिचातिरस्कारकरायलालागतो...रंगकलीगर्भवतीअसतानाफडसोडूननिघूनजाते...बाकेराव-गगनरावचावादविकोपालाजाऊनफडमोडतो...पुढेकायहोतंहेजाणूनघेण्यासाठी‘गाभुळलेल्याचंद्रबनात’वाचायलाचहवं...तमाशाकलावंतांचीकलाआणित्यांचंजीवनयांच्याएकमेकांतगुंफलेल्याधाग्यांचंवास्तवचित्रण

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2020
April 20
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
339
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
7.2
MB

More Books by Vishwas Patil