HAI LỜI TÁN THÁN CUỘC ĐỜI GIẢI THOÁT HAI LỜI TÁN THÁN CUỘC ĐỜI GIẢI THOÁT

HAI LỜI TÁN THÁN CUỘC ĐỜI GIẢI THOÁT

Publisher Description

Có rất nhiều bản văn về cuộc đời và sự giải thoát của đức Karmapa thứ tám Mikyö Dorje, được viết bởi chính ngài và những người khác. Trong số đó, cuốn sách này bao gồm hai lời tán thán mà ngài đã viết về chính bản thân mình: Bài kệ về cuộc đời giải thoát của đức Karmapa Mikyö Dorje “Những Thiện Hạnh” và Lời tán thán “Với Giáo Pháp Vô Song…”

“Những Thiện Hạnh” kể về cuộc đời giải thoát của ngài qua 30 thiện hạnh. Lúc đó, ngài là một trong những Lạt ma vĩ đại nhất của dòng Dakpo Kagyu, và đây là một trong những tác phẩm dài hơn trong số các tác phẩm về cuộc đời giải thoát của ngài. Có một luận giải về tác phẩm này bởi ngài Sangye Paldrup.

Lời tán thán “Ngài đã tìm kiếm thấu đáo…” dạy 9 điểm khác nhau về cuộc đời của ngài. Nó được bao gồm trong sách cầu nguyện do ngài Situ Panchen Chökyi Jungne biên soạn, và có một luận giải đầy đủ về nó trong “Lịch sử Giáo Pháp” của Pawo Tsuglak Trengwa: Lễ cúng dường cho bậc Hữu Học.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2022
March 22
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
12
Pages
PUBLISHER
Dharma Ebooks Publications
SELLER
Dharma Ebooks
SIZE
2
MB