HALWAI

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

साठवर्षांचाहलवाईजगन.गांधीजींच्याउच्चविचारांनीभारलेला.त्याच्यासाठीत्याचामुलगा,मालीम्हणजेसर्वस्व.पणमालीशिक्षणसोडूनअमेरिकावारीकरतोआणियेतानासोबतअमेरिकनबायकोघेऊनयेतो.जगनच्यानैतिक-अनैतिकाच्याकल्पनाआणिमालीचीअतिआधुनिकविचारशैलीयांच्यासंघर्षातूनहीनर्मविनोदीकथाआकारघेतजाते.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2020
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
190
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.8
MB

More Books by R.K NARAYAN

2021
2021
2019