Publisher Description

Sách ảnh do các tác giả sinh trưởng tại Hà Nội biên soạn và cập nhật. Sách mô tả Hà Nội như nó vốn là với các chủ đề linh hoạt liên quan tới lịch sử, phong cảnh, lối sống, sản vật... của thành phố nghìn tuổi. Mỗi chủ đề có khoảng 10 nội dung được diễn giải và minh họa bằng ảnh, phần lớn do các tác giả tự chụp có in ngày chụp.

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2014
June 7
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
62
Pages
PUBLISHER
Mai Do
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
9.9
MB

More Books by Mai Do