• $4.99

Publisher Description

Մենագրությունը նվիրված է 20֊րդ դարասկզբին Հայ առաքելական եկեղեցում սկիզբ առած բարենորոգչական շարժման քննական վերլուծությանը։ Հեղինակը կրոնագիտական արժևորման է ենթարկում այն հասարակական֊քաղաքական և հոգևոր֊կրոնական նախադրյալները, որոնց անմիջական ազդեցությամբ առաջ եկան բարենորոգչական նախաձեռնությունները։

Քննական անդրադարձ է կատարվել 1903թ. հունիսի 12֊ի ցարական օրենքին և դրան նախորդող ու հաջորդող իրադարձություններին։

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2012
December 5
LANGUAGE
HY
Armenian
LENGTH
204
Pages
PUBLISHER
Յավրուհրատ
SELLER
Ruben Mirakyan
SIZE
960.3
KB