• $6.99

Publisher Description

Bir psikanalist olması sebebiyle Fromm,
düşünce te-mellerini önemli derecede Freud düşüncesi üzerine oturtmuştur. Ancak
Freud’un ortaya koyduğu klasik psikanalizi kendine göre yorumlamış,
analizlerinde kültürel ve sosyal faktörleri, etkin biçimde kullanmıştır.
Freud’un temel kavramları, Fromm düşüncesinde de önemli bir yer işgal etmiştir.
O, bu kavramları aynen kullanmakla birlikte, Freud’un eksik bıraktığı
yönlerini, analitik bir şekilde ortaya koymaya çalışmıştır.   

 İÇİNDEKİLER 

Eric Fromm'un Kişilik
Kuramı FROMM’a GÖRE
EŞİTLİK. İçgüdüler ve İnsan
Tutkuları PSİKANALİZİN BUNALIMI.SEVGİ KURAMISEVGİ NESNELERİ SEVGİ VE ÇAĞDAŞ BATI
TOPLUMUNDA SEVGİNİN ÇÖKÜŞÜ.SEVGİNİN UYGULANMASI

İnsan sevmeyi öğrenerek
yeniden diğer insanlarla birleşir ya da toplumun otoritesine uyarak güven
kazanabilir.

İnsanın çelişkisi; hem
doğanın bir parçası olması hem de ondan kopuk olması; hem insan hem de hayvan
olmasından kaynaklanır. Hayvan olarak doyurulması gereken fizyolojik
özellikleri vardır. İnsan olaraksa akıl yürütebilir, benliğinin bilincindedir.
İnsanın psişesini anlamanın yolu onun var oluşundan kaynaklanan
gereksinimlerini çözümleyebilmeye dayalıdır

İnsanın var oluşundan
kaynaklanan gereksinimler:

1. İlişki Gereksinimi;
İnsan, insan olma uğruna doğadan kopmuştur. Öyleyse doğa ile olan birincil
beraberliğinden kopmuştur. Hayvan doğa ile baş edebilecek güce sahiptir. Oysa
insan imgeleme ve düşünce gücüne sahip olup doğa ile yakın ve bağımlılığa
dayanan ilişkisini yitirmiştir. İnsanın kendi ilişkilerini kurabilmesi için
büyük bir çaba harcaması gerekir. Doyum sağlayabilmesi için de üremeye yönelik
bir sevgiye ihtiyacı vardır. Bu tür bir sevgi ise karşılıklı sorumluluk, saygı,
özen ve anlayış gerektirir.

2. Aşkın Olma
Gereksinimi; İnsan aşkın olmaya zorlanır çünkü hayvansı doğasının üstüne
çıkmak, herhangi bir varlık olmak yerine yaratıcı bir varlık olmak
gereksinimindedir. İnsanın yaratıcı dürtüleri engellendiği zaman yıkıcı olur.
Sevgi ve nefret karşıt dürtüler değildir. İkisi de insanın hayvan doğasını
aşabilme çabasından kaynaklanır. Hayvan ne sevebilir ne de nefret edebilir.
Oysa insan hem sevebilir em de nefret edebilir.

3. İnsan doğal kökenini
arar; İnsan dünyanın tamamlayıcı bir parçası olduğunu ve bir yere ait olduğunu
hissetmek ister. Çocukken anne-babasına ait hisseder. Ancak geliştikçe bu
duygunun ortadan kalkması gerekir. (Yoksa tehlikeli sonuçlar doğurabilir. )
İnsan kendisine en fazla doyum sağlayan ve en sağlıklı ait olma duygularını
diğer insanlarla dostça duygular yaşayarak sağlar.

4. Kişisel bir kimliğe
sahip olmak ister; Bazen birey yaratıcı gücünü kullanarak amacına ulaşamaz. O
zaman bir grup ya da bir başkası ile özdeşleşerek farklılık kazanabilir. Böyle
durumlarda kimlik duygusu birisi olmaktan değil, birine it olmaktan
kaynaklanır.

5. Her birey bir başvuru
çerçevesine ihtiyaç duyar; Aslında bireyin içinde yaşadığı dünyayı tutarlı bir
biçimde algılayabilmesini sağlar. Çerçeve mantıklı ya da mantıksız olabilir.
İlk başvuru çerçevesi, ailesidir.

 Fromm’a göre bu
gereksinimler insana özgüdür, hayvanlarda bulunmaz. Ayrıca bu gereksinimler
insanların belirtmeleri gözlenerek anlaşılmaz. Aslında bu gereksinimler insanın
evrimi boyunca insanın doğasında oluşmuştur. Bu gereksinimlerin belirtilmesi,
insanın içsel yetilerini tanıma yolları bireyin içinde yaşadığı toplumun
düzenlemeleri tarafından belirlenir. 

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2015
May 11
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
65
Pages
PUBLISHER
EKitap Projesi
SELLER
PublishDrive Inc.
SIZE
387
KB

More Books by Erich Fromm