HITAGUJ HITAGUJ

HITAGUJ

TANAVYUGATIL TARUN PIDHISHI

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

टेन्शन!तणाव!आजच्यायुगाचेहेअगदीपरवलीचेशब्द.छोट्यांपासूनमोठ्यांपर्यंत,शहरापासूनखेड्यापर्यंत‘टेन्शन’हाशब्दज्याच्यात्याच्यातोंडीसततअसतो.आजच्यातरुणपिढीचंजीवनतरधावत्याप्रवाहासारखंआहे.हाप्रवाहसततवाहतोआहे,थांबणंत्यालामाहीतचनाही.मगत्यातूनकुटुंब,शिक्षण,व्यवसाययासर्वचठिकाणीजाणवणाराताण!ताणकमीकरूनतरुणपिढीचंजगणंसुकरकरण्यासाठी,‘हितगूज-तणावयुगातीलतरुणपिढीशी’

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2010
June 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
183
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.6
MB

More Books by ANJANI NARAVANE