Hvem er villest i landet her‪?‬

Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder

    • $33.99
    • $33.99

Publisher Description

Mennesker har svært lange tradisjoner for å se andre dyr som sine ressurser, som de kan bruke for en lang rekke formål; som mat og til produksjon av klær og andre varer, men også for eksempel som underholdning.


På samme måte som diskriminering på grunnlag av intellektuelle evner (eller mangel på dem), kjønn, etnisitet eller hudfarge i stadig større deler av verden anses som uakseptabelt, tar forfatterne i denne boka til orde for at den grunnleggende spesiesismen må opphøre. De viser hvordan menneskets bruk av andre dyr skjer på sviktende moralsk og intellektuelt grunnlag. Bidragsyternes kapitler viser på forskjellige måter, og ut fra forskjellige faglige ståsteder, hvorfor.


Hvilke dyr er ville, om den siste rest av genuin villmark er i ferd med å forsvinne? Og hva er natur, og naturlig, i en verden uten villmark?


Med bidrag fra Rune Ellefsen, Tormod Burkey, Espen Gamlund, Ann Margaret Grøndahl, Dag O. Hessen, Live Kleveland, Anton Krag, Tore S. Kristiansen, Siri Martinsen, Cecilie Marie Mejdell, Toralf Metveit.

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2014
June 5
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
345
Pages
PUBLISHER
Spartacus forlag as
SELLER
eBokNorden
SIZE
2.3
MB

More Books by Ragnhild Aslaug Sollund, Morten Tønnessen & Guri Larsen