• $3.99

Publisher Description

Bha meas mòr aig BEATRIX POTTER air a bhith muigh air an tuath agus 's e an rud a b' annasaiche dhe h-òigridh ann an linn Bhictòria gun do chuir i seachad cuid mhòr dhe tìde ag ionnsachadh mu ainmhidhean agus a’ tarraing dhealbhan dhiubh. ’S e an gaol a bha aice air saoghal nàdair a ghluais i gu na leabhraichean beaga ainmeil aice a chruthachadh. Bhrosnaich e i gu h-àraid gun do chuir i seachad na deich bliadhna fichead mu dheireadh dhe beatha ann an Sgìre nan Loch ann an ceann a tuath Shasainn ag obair còmhla ris an Urras Nàiseanta mar thuathanach agus mar neach-gleidhidh àrainneachd.


’S e Sgeulachd Pheadair Rabaid (foillsichte 1902) a’ chiad leabhar aice, air a leudachadh bho litir le dealbhan a chuir i gu caraid òg a bha tinn. Còrr is ceud bliadhna às deidh sin, tha an sgeulachd ainmeil air mar a theich Peadar mì-mhodhail à lios Mhgr. MhicGriogair a’ còrdadh ri cloinn air feadh an t-saoghail a cheart cho math ’s a chòrd i ris a’ chiad leughadair.

GENRE
Reference
RELEASED
2017
February 9
LANGUAGE
GD
Gaelic
LENGTH
72
Pages
PUBLISHER
Grace Note Publications
SELLER
Gonzalo J. Mazzei
SIZE
31.7
MB

More Books by Beatrix Potter