• $5.99

Publisher Description

U aprilu 2018. godine izašla je u javnost moja knjiga "Danas nam je divan dan".

Kada sam je zavodila u arhiv Kanade, svrstala sam je u grupu tzv. personal journeys. Podstakla me je da se osvrnem na pređeni životni put i podsetim stanica na kojima sam nekad bila. Priča počinje sa ranim 80-tim godinama i mojim bezbrižnim detinjstvom, razvija se preko 90-tih i moje mladosti obeležene nestankom zemlje u kojoj sam rođena, društvenim i ličnim promenama. Poslednja poglavlja su smeštena u dvehiljadite kada moj život kreće u novom smeru. U knjizi sam se zadržala na događajima koji su dublje uticali na moje formiranje, kasnije izbore i odluke, i koji su me doveli do tačke u kojoj se danas nalazim.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2018
April 27
LANGUAGE
SR
Serbian
LENGTH
137
Pages
PUBLISHER
Nataša Ċeċez-Sekuliċ
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
476.1
KB